Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr VI/102/2011 ws. określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

W dniu dzisiejszym rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały nr VI/102/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bielsko-Biała.

Konsultacje trwają do 1 listopada 2021r.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-spoleczne-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-zal
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,79836,konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zmiany-zalacznika-nr-1-do-uchwaly-nr-vi1022011-rady-miejskiej.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.