3 Maja 17, willa Teodora Pollacka

Willa przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku-Białej – numer rejestru zabytków A-698/94

Udzielenie dotacji celowej w wysokości 220.000,00 PLN na remont konserwatorski elewacji oraz dachu  budynku przy ul. 3 Maja 17 w Bielsku-Białej – realizacja prac 2021 r.

Historia i opis. Wybudowana około 1890 r. dla Teodora Pollaka w stylistyce historyzmu. Piętrowa z sutereną i wysokim parterem. Dachy dwuspadowe kryte blachą. Na narożniku wieloboczna wieżyczka z hełmem ze sterczyną, pokrytym blachą. Elewacje: wystrój architektoniczny: ryzality w elewacjach ulicznych zwieńczone szczytami; półkolisty pawilon przy elewacji tylnej, bogaty detal architektoniczno-sztukatorski elewacji ulicznych. Budynek stanowi przykład reprezentacyjnej willi podmiejskiej wg najlepszych wzorów szkoły wiedeńskiej. 

Prace polegały na remoncie konserwatorskim elewacji z zastosowaniem nowej kolorystyki opartej o badania stratygraficzne, oczyszczeniu i odtworzeniu detali architektoniczno-sztukatorskich, wymianie stolarki okiennej, a także naprawie dachu w tym wymianie skorodowanych elementów konstrukcyjnych i wymianie pokrycia na nowa blachę na rąbek stojący.

 

Materiał zdjęciowy: