Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

 

Załącznik 1: Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2024/2025

Załącznik 2: Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów na semestr pierwszy klasy I publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2024/2025, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się 2 września 2024 r.

Załącznik 3: Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla dorosłych oraz na semestr pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025, w których zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się 2 września 2024 r.

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała będzie prowadzona systemem elektronicznym z wyjątkiem rekrutacji do Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7. W przypadku wyboru Branżowej Szkoły I stopnia nr 4 im. Stanisława Staszica w Bielsku-Białej przy ul. Maksyma Gorkiego 7 rekrutacja prowadzona jest bezpośrednio w szkole.

13 maja 2024 roku w województwie śląskim rozpoczęła się elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. 
Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem platformy Vulcan, link do strony https://slaskie.edu.com.pl