OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Priorytetu V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” - Konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24