Polityka Kierownictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

Podstawa prawna

art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym;

PN-EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością. Wymagania;

PN-EN ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania;

PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania

PN-ISO/IEC 27001:2014-12 Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wymagania

Jednostka odpowiedzialna

Biuro ds. Systemu Zarządzania

Pliki do pobrania

Polityka Kierownictwa Urzędu Miejskiego