Cele i zadania dla Miasta Bielska-Białej na 2021 rok

Podstawa prawna

art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013r. poz. 594 ze zm.);

art. 69 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.).

Jednostka odpowiedzialna

Cele i zadania dla Miasta Bielska-Białej na 2021 rok