Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów międzynarodowych