Klub Sportów Azjatyckich ATEMI

Klub Sportów Azjatyckich ATEMI dla posiadaczy karty rodzina+ oferuje ulgę w wysokości 30% miesięcznej składki członkowskiej za zajęcia karate shotokan WKF.

Dane teleadresowe:

Klub Sportów Azjatyckich ATEMI
ul. Widok 12
43-300 Bielsko–Biała
tel:  607 405 747
e-mail: atemi@bielsko.com.pl

Wejdź na stronę