Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska

Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska dla posiadaczy karty rodzina+ oferuje  ulgi w opłacie za miesięczne czesne w Szkole Podstawowej im. C. K. Norwida, przy ul. Pocztowej 22 w Bielsku-Białej:

  1. dla pierwszego dziecka – w wysokości 10%,
  2. w przypadku gdy do szkoły w tym samym okresie uczęszcza rodzeństwo – dla drugiego i kolejnego dziecka – w wysokości 20%.

Dane teleadresowe:

Stowarzyszenie Wolna Szkoła Waldorfska 
ul. Pocztowa 22
43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 810 13 93
tel. kom. 793 301 393
e-mail: szkola@szkola-waldorfska.bielsko.pl

Wejdź na stronę