Postanowienie o wpisie do krajowego rejestru sądowego

Podstawa prawna

Art. 8 ust.1, art. 16, art. 17 ust.1 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 713)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Wymagane dokumenty

  • Postanowienie sądu o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Statut stowarzyszenia.

Termin załatwienia sprawy

Od ręki.

Opłaty

Nie podlega opłacie

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje