Dopisanie do spisu wyborców

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości

Dopisanie do spisu wyborców

Wyborca, na jego pisemny wniosek jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego lub czasowego zamieszkania albo - w przypadku wyborcy nigdzie niezamieszkałego - na terenie gminy w której przebywa.

Wniosek wnosi się do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Opłaty

Czynność nie podlega opłacie skarbowej

Rezerwacja wizyty

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości. Rezerwacja odbywa się poprzez dedykowaną do tego celu usługę internetową. Zachęcamy do korzystania z rezerwacji, gdyż umożliwia ona umówienie wizyty na konkretny dzień oraz godzinę, bez zbędnego oczekiwania w kolejce.  

Link do usługi umożliwiającej rezerwację wizyty: https://bezkolejki.eu/bb3/Reservation

Formularze

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców