Konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata 2014-2020”

„Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata 2014-2020” określa cele, kierunki i działania we wszystkich obszarach szeroko definiowanej polityki społecznej, które Bielsko-Biała realizuje w celu rozwiązywania problemów społecznych.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Strategii:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce „konsultacje społeczne”
  • w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, Plac Ratuszowy 6, II piętro pok. 223 w godzinach pracy Urzędu.

Informacja o konsultacjach została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz w Magazynie Samorządowym „W Bielsku-Białej”.

Opinie i uwagi do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska-Białej na lata 2014-2020” można składać wyłącznie na stosownym formularzu w terminie od 2.04.2014r. do 16.04.2014r. w formie:

  1. orespondencji elektronicznej e-mail na adres politykaspol@um.bielsko.pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
  2. pisemnej na adres: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Polityki Społecznej, Plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała
  3. osobiście w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej w pok. 223

Wzór formularza, na którym należy zgłaszać opinie i uwagi znajduje się w załączeniu niniejszego Ogłoszenia.

Opinie i uwagi wniesione:

  • w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
  • po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane

 

Plik dźwiękowy

Formularz zgłaszania uwag

Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bielska Białej na lata 2014 2020

Protokół z konsultacji społecznych