Wymiana dowodu rejestracyjnego z tytułu zmiany danych dotyczących właściciela np. Zmiana nazwiska/nazwy/adresu

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

  • dowód rejestracyjny
  • karta pojazdu – jeżeli była wydana
  • dokument potwierdzający dokonanie zmiany

Do wglądu:

  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zgodnie z warunkami tego ubezpieczenia, ważnej w roku kontroli, lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

  • bez opłaty

Opłata:

  • za blankiet dowodu rejestracyjnego – 54,00 zł
  • za blankiet pozwolenia czasowego – 18,50 zł

 Opłata ewidencyjna za wydanie:

  • dowodu rejestracyjnego – 0,50 zł
  • pozwolenia czasowego – 0,50 zł

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Bielska-Białej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Wykaz opłat rejestracyjnych
Podanie o dokonanie zmian