Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Projekt organizacji ruchu:

  • w przypadku kiedy projekt obejmuje drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe wymagane są opinie Miejskiego Zarządu Dróg i Komendanta Miejskiego Policji
  • w przypadku dróg gminnych opinia Miejskiego Zarządu Dróg

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.