Kompleksowy program ochrony powietrza - dotacje do wymiany kotłów

Informujemy, że program dotacji do wymiany starych kotłów węglowych lub pieców węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych jest realizowany przez Wydział Ochrony Środowiska i Energii. Dotacja wynosi 80 %, ale nie więcej niż 8000 zł. Zapisy na listę oczekujących są przyjmowane pod numerem telefonu: 33 4971 517 oraz 33 4971 709.

Zasady funkcjonowania zadania pod nazwą „Kompleksowy program ochrony powietrza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej z budynków mieszkalnych”, opisuje regulamin zawarty w Uchwale Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XVI/353/2020 z dnia 18 lutego 2020 r.

Regulamin oraz inne dokumenty dotyczące programu.