Gdzie zapłacić, jak uzyskać indywidualny numer konta

Numer konta do wnoszenia opłaty:

Właścicielom nieruchomości zostały dostarczone indywidualne nr kont bankowych.

W celu uzyskania indywidualnego nr konta bankowego prosimy o kontakt  z Wydziałem Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego.

Informacja w sprawie deklaracji:

  • telefonicznie - tel. 33 470 12 62 lub
DGO-1 tel. 33 470 12 64
DGO-2 tel. 33 470 12 63
DGO-3 tel. 33 470 12 67
DGO-4 tel. 33 470 12 63
DGO-5 tel. 33 470 12 67

Informacje o indywidualnych numerach kont:

  • e-mailowo: bgo@um.bielsko-biala.pl
  • osobiście (obecnie po uprzednim umówieniu telefonicznym): Wydział Gospodarki Odpadami, plac Ratuszowy 5
DGO-1 IV piętro, pok. 401
DGO-2 IV piętro, pok. 404
DGO-3 IV piętro, pok. 404
DGO-4 IV piętro, pok. 404
DGO-5 IV piętro, pok. 404

Do czasu otrzymania numeru konta opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można również wpłacić na konto ogólne.

Nr ogólnego konta bankowego dla OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI:

23 1020 2313 0000 3002 1091 8573 

Niezbędne jest szczegółowe uzupełnienie tytułu wpłaty:
opłata za gospodarowanie odpadami
za miesiące: ... za rok:...
imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację
adres nieruchomości, której deklaracja dotyczy

Terminy wnoszenia opłaty:

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

I. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, składający deklaracje DGO-3 oraz właściciele nieruchomości częściowo zamieszkałych, a częściowo niezamieszkałych, składający deklaracje DGO-5 uiszczają opłatę co dwa miesiące w następujących terminach:

  • za styczeń, luty - do 20 marca,
  • za marzec, kwiecień - do 20 maja,
  • za maj, czerwiec - do 20 lipca,
  • za lipiec, sierpień - do 20 września,
  • za wrzesień, październik - do 20 listopada,
  • za listopad, grudzień - do 20 stycznia następnego roku.


II. Podmioty zarządzające nieruchomościami zamieszkałymi w zabudowie wielorodzinnej, składające deklaracje DGO-1 oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, składający deklaracje DGO-2 uiszczają opłatę co miesiąc, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który należna jest opłata, tj.:
• za styczeń – do 20 lutego,
• za luty - do 20 marca,
• za marzec – do 20 kwietnia,
• za kwiecień – do 20 maja,
• za maj – do 20 czerwca,
• za czerwiec – do 20 lipca,
• za lipiec – do 20 sierpnia,
• za sierpień – do 20 września,
• za wrzesień – do 20 października,
• za październik – do 20 listopada,
• za listopad – do 20 grudnia,
• za grudzień – do 20 stycznia następnego roku.

III. Właściciele:
• nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe,
• innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
składający deklaracje DGO-4, uiszczają roczną ryczałtową opłatę w czterech ratach:
• I rata - do 15 marca,
• II rata - do 15 maja,
• III rata - do 15 września,
• IV rata - do 15 listopada.