Welcoming International Talent (Witamy Międzynarodowe Talenty)

„Welcoming International Talent” – projekt ma na celu przeniesienie najlepszych praktyk w zakresie kreowania przyjaznej polityki imigracyjnej miasta Groningen (Holandia) do innych miast będących partnerami w projekcie, tj.: Magdeburg (Niemcy), Zlin (Czechy), Parma (Włochy), Bielsko-Biała (Polska), Debreczyn (Węgry) i Leuven (Belgia). Wszystkie wymienione wyżej miasta łączy to, iż na ich terenie znajduje się uczelnia wyższa oraz liczne firmy, które zatrudniają pracowników z innych krajów nie tylko Europy, ale i całego świata. Miasta – partnerzy w ramach niniejszego projektu borykają się z podobnymi problemami w zakresie bariery językowej, rynku mieszkaniowego, dostępności usług dla obcokrajowców czy też kwestii integracji obcokrajowców ze społecznością lokalną. Poprzez wymianę dobrych praktyk partnerzy w ramach niniejszego projektu szukają najlepszych dla siebie rozwiązań, które pomogą im stać się bardziej atrakcyjnym kierunkiem migracji utalentowanych osób z całego świata, których obecność pozwoli rozwijać nowoczesne gałęzie lokalnej gospodarki.

Program realizowany jest przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu URBACT III.