Urząd Stanu Cywilnego

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • Rejestracja urodzeń
 • sporządzanie aktów urodzeń
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa
 • Rejestracja małżeństw
 • sporządzanie aktów małżeństw
 • zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC
 • wydawanie dokumentów do ślubów wyznaniowych
 • wydawanie zezwoleń na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
 • wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej
 • Rejestracja zgonów- sporządzanie aktów zgonów
 • Prowadzenie zasobów archiwalnych
 • wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
 • wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą
 • sprostowania oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu cywilnego
 • uzupełnianie akt stanu cywilnego
 • ustalanie i odtwarzanie akt stanu cywilnego
 • powroty po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • nadanie dziecku nazwiska męża matki
 • dokonywanie zmiany imienia dziecka- oświadczenia o uznaniu dziecka
 • Prowadzenie korespondencji
  • krajowej
  • zagranicznej
 • Przyjmowanie zgłoszeń jubileuszy 50-lecia pożycia małżeńskiego
 • organizacja uroczystości jubileuszowych
 • Sporządzanie testamentów allograficznych
 • Zmiana, ustalenie brzmienia, pisowni imion i nazwisk w trybie administracyjnym osób pozostających w związku małżeńskim, osób pełnoletnich stanu wolnego, małoletnich dzieci.
Zespół / Stanowisko Pokój Telefon fax
Kierownik Urzędu 103 33 4701 213  
Zastępca Kierownika

101

33 4701 211

 
Sekretariat

102

33 4701 213

33 4701 214
Rejestracja małżeństw 107 33 4701 209  

Zastępca Kierownika

Rejestracja urodzeń

108

109

33 4701 201

33 4701 207

 
Rejestracja zgonów 4 33 4701 204  

Archiwum

 

 

Korespondencja

hol

 

2

1

33 4701 202
33 4701 203
33 4701 208

33 4701 205

33 4701 206

 
Jubileusz 101 33 4701 211  
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 5
Godziny pracy
pn.–śr. 7:30–15:30, czw. 7:30–18:00, pt. 7:30–13:00, sb. 10.00 - 12.00 (tylko zgłaszanie zgonów)
Telefon
(33) 4701 213, (33) 4701 202
FAX
33 4701 214