Wydział Prasowy

Zakres Zadań

1) kreowanie i koordynacja polityki informacyjnej miasta w środkach masowego przekazu, w tym w mediach społecznościowych, oraz budowanie pozytywnego wizerunku Urzędu Miejskiego;

2) reagowanie na bezpodstawną, negatywną ocenę prezydenta i Urzędu Miejskiego w prasie poprzez polemiki i sprostowania;

3) informowanie mieszkańców o działalności prezydenta i podległych mu służb;

4) nadzór nad działalnością portalu Zapytaj Prezydenta;

5) analiza publikacji prasowych;

6) gromadzenie materiałów prasowych;

7) prowadzenie rejestru wydarzeń objętych honorowym patronatem prezydenta;

8) wydawanie pism - Magazynu Samorządowego w Bielsku-Białej oraz Bielskiego Magazynu Aktualności Pełna Kultura - zarówno w wersji drukowanej, jak i internetowej;

9) redagowanie serwisu informacyjnego na stronach internetowych Urzędu Miejskiego.

Zespół / Stanowisko Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Naczelnik / Rzecznik Prasowy Tomasz Ficoń pl. Ratuszowy 1, pokój 40 (I piętro) 33 4971 447 tomasz.ficon@um.bielsko-biala.pl 
Zastępca naczelnika / Redaktor Naczelny
Magazynu Samorządowego i Pełnej Kultury
Agata Wolna ul. Ks. Stojałowskiego 32 pokój 105  (I piętro) 33 4971 748 agata.wolna@um.bielsko-biala.pl
Główny specjalista / Sekretarz Redakcji Maria Trzeciak ul. Ks. Stojałowskiego 32 pokój 103 (I piętro) 33 4971 716 maria.trzeciak@um.bielsko-biala.pl
Inspektor / Fotoreporter Paweł Sowa ul. Ks. Stojałowskiego 32 pokój 103 (I piętro) 33 4971 716 pawel.sowa@um.bielsko-biala.pl
Główny Specjalista Jacek Kachel ul. Ks. Stojałowskiego 32 pokój 104 (I piętro) 33 4971 614 jacek.kachel@um.bielsko-biala.pl
Inspektor Alina Kobiela ul. Ks. Stojałowskiego 32 pokój 101 (I piętro) 33 4971 466 alina.kobiela@um.bielsko-biala.pl
Główny Specjalista Szymon Gąsowski ul. Ks. Stojałowskiego 32 pokój 102 (I piętro) 33 4971 722 szymon.gasowski@um.bielsko-biala.pl
Inspektor Aleksander Szałajko ul. Ks. Stojałowskiego 32 pokój 102 (I piętro) 33 4971 566

aleksander.szalajko@um.bielsko-biala.pl

Inspektor Emilia Klejmont ul. Ks. Stojałowskiego 32 pokój 104 (I piętro) 33 4971 466 emilia.klejmont@um.bielsko-biala.pl
Lokalizacja
Rzecznik Prasowy I - plac Ratuszowy 1; Wydział Prasowy - ul. Ks. Stojałowskiego 32
Godziny pracy
poniedziałek–środa 7:30–15:30 czwartek 7:30–18:00 piątek 7:30–13:00
Telefon
33 4971 466
FAX
33 4971 784