Kontakt

Kontakt z Radą Gospodarczą pod adresem e-mail: radagospodarcza@um.bielsko-biala.pl


Obsługę techniczną Rady zabezpiecza:
Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego
Urząd Miejski w Bielsku-Białej.
ul. ks. Stanisława Stojałowskiego 32
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 4971486
e-mail: wrg@um.bielsko-biala.pl