Władysława Orkana 20, kamienica.

Kamienica przy ul. Władysława Orkana 20 w Bielsku-Białej – numer rejestru zabytków A-61/76.

Udzielenie dotacji celowej w wysokości 182.340,00 PLN na remont konserwatorski elewacji tylnej wraz z wymianą stolarki okiennej, konserwacją portali kamiennych, murów, ścian ogrodzenia oraz osuszenie piwnic i wykonanie iniekcji w budynku przy ul. Władysława Orkana 20 w Bielsku-Białej – realizacja prac 2020 r.

Historia i opis. Dom barokowo – klasycystyczny zbudowany pod kon. XVIII w. Piętrowy, częściowo podpiwniczony, z dachem dwuspadowym. W fasadzie elementy wystroju z czasu budowy: profilowany gzyms wieńczący i płaski między kondygnacjami, wnęka bramna arkadowa, w niej portal kamienny, prostokątny z nadświetlem o łuku koszowym; stolarka bramy kon. w. XIX, dwuskrzydłowa, płycinowa, przeszklona, w nadświetlu podziały promieniste. Sień: sklepienie kon. w. XVIII, kolebkowe z pojedynczymi parami lunet o podciętych spływach. W dawnym wyjściu na podwórze (przesłoniętym przez dobudówkę) portal kon. w. XVIII, kamienny, prostokątny, z nadświetlem koszowym; w nim drzwi dwuskrzydłowe, płycinowe, kon. w. XIX. Korytarzyk: sklepienie kolebkowe, kon. w. XVIII. Klatka schodowa w dobudowanym ryzalicie podwórzowym, kon. w. XIX, dwubiegowa: stopnie drewniane, duże okna arkadowe o podziałach wielokwaterowych. Prace polegały na zabezpieczeniu przed postępującą degradacją elewacji tylnej oraz murowanego ogrodzenia od strony ul.Nad Niprem. Odtworzono detal architektoniczny, a także zużytą stolarkę okienną jako drewnianą z historycznymi podziałami. Wykonano miejscowe przemurowania i nowe wyprawy tynkarskie oraz obróbki blacharskie. Dodatkowo wykonano osuszanie piwnic z zastosowaniem iniekcji.

Materiał zdjęciowy: