Wydział Geodezji i Kartografii

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

Zadania własne gminy:

1 .       Prowadzenie bazy danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów;

2.       Obsługa techniczna prac Zespołu Eksperckiego ds. Nazewnictwa Ulic, Placów,

           Części Miejscowości oraz Obiektów  Fizjograficznych;

3.       Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie podziałów nieruchomości;

4.       Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie rozgraniczeń nieruchomości.

 Zadania administracji rządowej w zakresie geodezji i kartografii:

1.         Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym

            a. prowadzenie dla obszaru powiatu

             - ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych,

            - geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu , w tym powiatowej bazy GESUT

            - gleboznawczej klasyfikacji gruntów

            b. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu bazy danych:

            - rejestru cen nieruchomości 

            - szczegółowych osnów geodezyjnych

            - obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych                   

              opracowań kartograficznych w skalach 1:500–1:5000

            c. tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych     

                w skalach 1:500-1:5000

          

2.      Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu 

3.      Zakładanie osnów szczegółowych

4.     Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości  oraz opracowanie

        i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości

5.     Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Zespół / Stanowisko Imię i nazwisko Pokój Telefony
Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, Geodeta Miejski                                                                                                           406 33 4971 530
Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii   405 33 4971 516

Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii-Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

412

33 4971 539
Stanowisko ds. kancelaryjnych   406 33 4971 529
Zespół ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego   402

33 4971 526

33 4971 531

33 4971 532

33 4971 692

Zespół ds. weryfikacji dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i aktualizacji baz.

 

 

426

 

427

408

 

33  4971 739

33 4971 895

33 4971 741

33 4971 740

33 4971 528

33 4971 796

Zespół ds. realizacji zadań własnych gminy rozgraniczenia, podziały, numeracja porządkowa i nazewnictwo ulic   409

33 4971 562

33 4971 533

Zespół ds. koordynacji sieci uzbrojenia terenu   416 33 4971 540
Zespół  ds. udostępniania zasobu geodezyjnego i kartograficznego  -zgłoszenia  prac geodezyjnych i kartograficznych   404 33 4971 527
Zespół ds. katastru  

410

 

 

410A

33 4971 537

33 4971 561

 

33 4971 535

33 4971 536

33 4971 538

Stanowisko ds. obsługi finansowej wydziału

 

  406 33 4971 529
Stanowisko ds. obsługi informatycznej wydziału   426 33 4971 742

 

Lokalizacja
plac Ratuszowy 6 - IV piętro - pokoje 402-410A, 412, 415, 416, 426 i 427
Godziny pracy
godziny pracy: godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4971 529