Rozstrzyganie sporów o przywrócenie stosunków wodnych na gruntach do stanu poprzedniego