Konsultacje Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi na 2014

Informujemy, iż Prezydent Miasta ogłosił komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok. 

Komunikat wraz z projektem uchwały znajduje się w załączeniu.

Konsultacje trwają do dnia 5 listopada 2013 roku, a ich celem jest zebranie opinii i sugestii w kwestii programu współpracy Gminy Bielsko-Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

Uwagi i opinie dotyczące projektu uchwały można zgłaszać do Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej (Plac Ratuszowy 6, I piętro, pokój 106) oraz drogą elektroniczną adres e-mail: ngo@bielsko-biala.pl.

Plik dźwiękowy

Komunikat Prezydenta Miasta

Projekt uchwały