Cmentarz ewangelicki przy ul. Listopadowej/Asnyka

Cmentarz ewangelicki przy ul. Listopadowej/Asnyka – numer rejestru zabytków A/466/86

Udzielenie dotacji celowej w wysokości 200.000,00 PLN na przeprowadzenie remontu muru ogrodzenia cmentarza od strony ul. Adama Asnyka wraz z elewacjami ulicznymi domu nadzorcy i murowanej bramy wjazdowej – realizacja prac 2021 r.

Historia i opis. Cmentarz z zespołem zrealizowany jako jednolite założenie w latach 1909 - 1911, wg. projektu wiedeńskiego architekta Heinricha Mayr’a. Znajdują się na nim liczne grobowce wybitnych przedstawicieli bielskiego mieszczaństwa. W południowo-zachodniej części założenia dziedziniec otoczony galerią filarowo - arkadową, zamknięty od północy przez kaplicę cmentarną, z bramą wjazdową i domem dozorcy od ul. Listopadowej, oraz domem przedpogrzebowym od południa. Całość otoczona murami, z dodatkowym murem poprzecznym dzielącym obie części cmentarza.

Prace polegały na wykonaniu nowych tynków paroprzepuszczalnych, malowaniu lica muru oraz konserwacji cokołu kamiennego z piaskowca.

Materiał zdjęciowy: