Wydział Nieruchomości

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • sprzedaż lub oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości w drodze przetargu
 • sprzedaż lub oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej, realizacja roszczeń w trybie art. 209a ugn
 • darowizna na rzecz Skarbu Państwa i osób prawnych,
 • przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności,
 • opracowywanie uchwał Rady Miejskiej w/s przekazania mienia komunalnego w zamian za udziały lub akcje
 • wykupy i zamiany nieruchomości, przyjęcie darowizny,
 • pierwokupy z ustawy o gospodarce nieruchomościami i z tytułu wykonania egzekucji komorniczych,
 • wywłaszczanie nieruchomości,
 • przejmowanie, przekazywanie i ewidencja mienia komunalnego i miasta na prawach powiatu,
 • prowadzenie spraw o zasiedzenie,
 • wypłata odszkodowań,
 • wydzierżawianie nieruchomości,
 • oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie i użyczenie,
 • obciążanie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym (służebności)-nie dotyczy gminnych dróg wewnętrznych
 • zbliżenie do granicy, uzgadnianie wjazdów i wyjazdów na nieruchomości, czasowe zajęcie nieruchomości,
 • wydawanie decyzji o nieodpłatnym przekazaniu gruntów,
 • zwroty nieruchomości,
 • aktualizacja opłat i stawek czynszu dzierżawnego,
 • uwłaszczenie,
 • zniesienie współwłasności nieruchomości,
 • postępowanie przed Komisjami Regulacyjnymi
 • aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie,
 • rekultywacja gruntów,
 • zwalczanie chwastów na gruntach będących własnością osób fizycznych i prawnych oraz na gruntach gminnych,
 • obsługa Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
 • wydawanie nakazu zniszczenia upraw maku i konopi włóknistych,
 • postępowanie w przypadku złego traktowania zwierząt gospodarskich,
 • postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej,
 • poświadczenie oświadczeń dot.: pracy w gospodarstwie rolnym i powierzchni użytków rolnych,
 • sprawy związane z wycinką i pielęgnacją drzew i krzewów na gruntach gminnych i Skarbu Państwa,
 • sprawy związane ze spadkobraniem przymusowym,
 • ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu właściciela nieruchomości,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • sprawy związane z przekazaniem i przejęciem zarządu i kontrolą,
 • zmiana udziałów, zmiana praw do nieruchomości.
 • procedura i warunki ubiegania sie o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej.
 • opłata adiacencka
Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon fax e-mail
           
Naczelnik Wydziału Monika Kliś 201 33 4701 218    

 

Zastępcy Naczelnika Wydziału

 

Elżbieta Czaderna Richczajt

Wojciech Szmyd

203 33 4701 215  

 nieruchomosci@um.bielsko.pl

Kancelaria   202 33 4701216    
Zespół d/s dysponowania mieniem Gminy na rzecz osób fizycznych  

212
213
210

33 4701 228
33 4701 230
33 4701 231
33 4701 225

 

 
Zespół d/s sprzedaży lokali, domów, mieszkalnictwa  

204
306

33 4701 220
33 4701 221
33 4701 235
33 4701 236

 

 
Stanowisko d/s przetargów    213 33 4701 231    
Zespół d/s nabywania i ewidencji mienia  

206
211
315

33 4701 222
33 4701 226
33 4701 237

   
Zespół d/s dysponowania mieniem Gminy na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych        304 33 4701 232    
Zespół d/s rolnictwa   305 33 4701 234    
Lokalizacja
Plac Ratuszowy 5 II i III piętro
Godziny pracy
godziny pracy Urzędu Miejskiego 
Telefon
33 4701 216