Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty

  • dokument na podstawie którego nastąpiło zbycie (np. umowa, faktura sprzedaży, akt notarialny itp.);
  • w przypadku, kiedy reprezentujesz firmę przedstaw KRS - może być wydruk ze strony internetowej;
  • gdy załatwiasz za kogoś sprawę, wystarczy pisemne pełnomocnictwo od współwłaścicieli.

Do wglądu:

Dowód osobisty

Opłaty:

Zgłoszenie zbycia pojazdu nie podlega opłacie. W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę.

Opłata za pełnomocnictwo  wynosi 17 zł od każdej osoby za którą załatwisz sprawę. W przypadku, gdy pełnomocnikiem będzie Twój mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie.

Uwagi:

Termin na złożenie zawiadomienia o zbyciu pojazdu wynosi 30 dni.

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu należy zgłosić do Urzędu właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji.
Niezachowanie terminu na zgłoszenie zbycia skutkować będzie koniecznością wszczęcia postępowania administracyjnego i koniecznością nałożenia kary pieniężnej zgodnie z art. 140mb Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Wniosek/pismo można składać poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl), za pośrednictwem Poczty Polskiej, osobiście lub przez pełnomocnika.

Zgłoszenie zbycia online (krok po kroku) LINK: https://bielsko-biala.pl/zgloszenie-zbycia-online-krok-po-kroku

Druk zawiadomienia