Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Podstawa prawna:

Podstawa prawna

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:

  • kopia dowodu zbycia pojazdu

Do wglądu:

  • dowód osobisty

Termin załatwienia sprawy:

Od ręki.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Fakt  sprzedaży pojazdu, który jest zarejestrowany na Twoje nazwisko lub firmę, podlega zgłoszeniu w miejscu jego dotychczasowej rejestracji.

Fakt nabycia pojazdu podlega zgłoszeniu w urzędzie  zgodnie  z miejscem zamieszkania lub siedziby jego nowego właściciela.

Składając wniosek o rejestrację pojazdu automatycznie dokonujesz  jego zgłoszenia nabycia. 

Jeżeli zgłaszasz fakt sprzedaży pojazdu, który nie jest na Ciebie zarejestrowany, dołącz do zawiadomienia o zbyciu wszystkie dowody własności (umowy kupna-sprzedaży, faktury) na podstawie których stałeś się właścicielem przedmiotowego pojazdu (o ile nie zgłosiłeś wcześniej jego nabycia) i udaj się do do urzędu zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania.   

Od 01.01.2020 r. - Kto będą właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamia starosty/prezydenta miasta o nabyciu/zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.  

Zatem kary będą nakładane w przypadku nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po 31.12.2019 r. i niezawiadomienia o tym Prezydenta Miasta w terminie 30 dni od daty nabycia/zbycia.  

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Druk zawiadomienia