Interwencja w sprawie utrzymania czystości terenów stanowiących własność Gminy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2013.1399 ze zm.)

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Gospodarki Miejskiej

Sposób zgłaszania interwencji:

Termin załatwienia

w trybie niezwłocznym (pisemna odpowiedź do 30 dni)

Telefon kontaktowy

33 497 17 03,  33 497 17 18

Data aktualizacji

11.03.2024 r.