Konsultacje społeczne dokumentu pt. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych".

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

W dniu dzisiejszym rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu dokumentu pt. "Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych".

Konsultacje trwają do 16 grudnia 2021 roku.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie: https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami/konsultacje-projektu-dokumentu-pt-analiza-kosztow-i-korzysci

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.bielsko.pl/a,80249,konsultacje-spoleczne-projektu-dokumentu-pt-analiza-kosztow-i-korzysci-zwiazanych-z-wykorzystaniem-p.html

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.