Konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu projektu pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej"

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

Konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu projektu pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej"

W dniu 01 marca br. rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące Regulaminu projektu pn. „Likwidacja starych źródeł ciepła na paliwa stałe w Bielsku-Białej"

Konsultacje swoim zasięgiem obejmują obszar miasta Bielska-Białej.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej. Konsultacje polegać będą na kierowaniu przez uprawnione podmioty opinii i uwag  w formie pisemnej lub elektronicznej. Opinie i uwagi w ramach konsultacji można zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ose@um.bielsko.pl lub za pośrednictwem skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy pl. Ratuszowym 6.

Konsultacje rozpoczynają się 1 marca 2021 r. i trwają do 15 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.bielsko.pl/a,77398,konsultacje-spoleczne-dotyczace-regulaminu-projektu-pn-likwidacja-starych-zrodel-ciepla-na-paliwa-st.html

Zachęcamy do zgłaszania uwag.