Małe granty 2016 r.

 

Wsparcie zadań publicznych z zakresu EDUKACJI oraz POLITYKI SPOŁECZNEJ w trybie tzw. "małego grantu"

Informujemy o wsparciu realizacji zadań zadań publicznych złożonych w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
 Załącznik 1 - zarządzenie Prezydenta Miasta - Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany
 Załącznik 2 - zarządzenie Prezydenta Miasta - TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BIELSKO-BIALSKIEJ

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu EDUKACJI

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu eduakcji złożona przez TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BIELSKO-BIALSKIEJ w dniu 23 czerwca 2016 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załącznik - oferta Towarzystwo Milośników Ziemi Bielsko-Bialskiej

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu POLITYKI SPOŁECZNEJ

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu polityki społecznej złożona przez Fundację Aktywności Społecznej Złote Łany w dniu 28 czerwca 2016 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załącznik - oferta Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany

Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu KULTURY I SZTUKI

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki złożona przez Stowarzyszenie DOM POLSKI w dniu 23 maja 2016 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Załącznik - oferta Stowarzyszenia DOM POLSKI