Małe granty 2020 r.

 

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej

Zarządzenie nr ON.0050.1478.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - powierzenie realizacji zadania Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej.

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych -  Fundacja "Dziecięce Marzenia".

Zarządzenie nr ON.0050.1474.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację "Dziecięce Marzenia".

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożona przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Bielsku-Białej w dniu 6 listopada 2020 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego -  Fundacja "Dziecięce Marzenia"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożona przez Fundację "Dziecięce Marzenia" w dniu 9 listopada 2020 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -  Bielskie Towarzystwo Muzyczne.

Zarządzenie nr ON.0050.1452.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania realizowanego przez Bielskie Towarzystwo Muzyczne.

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej -  Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała

Zarządzenie nr ON.0050.1444.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 października 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej  - wsparcie zadania realizowanego przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Bielskie Towarzystwo Muzyczne

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożona przez Bielskie Towarzystwo Muzyczne w dniu 29 października 2020 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -  Stowarzyszenie na Rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej.

Zarządzenie nr ON.0050.1434.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  - wsparcie zadania realizowanego przez  Stowarzyszenie na Rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział Bielsko-Biała w dniu 19 października 2020 r.   w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji -  Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zarządzenie nr ON.0050.1404.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 października 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji  - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej -  Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Włókniarz

Zarządzenie nr ON.0050.1403.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 14 października 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  - wsparcie zadania realizowanego przez Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe „Włókniarz"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie na Rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Bielskiej Szkoły Muzycznej w dniu 13 października 2020 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania złożona przez Fundację na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w dniu 1 października 2020 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego -  Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Włókniarz

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez  Bielsko-Bialskie Towarzystwo Sportowe Włókniarz w dniu 30 września 2020 r.   w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -  Stowarzyszenie Komorowice

Zarządzenie nr ON.0050.1390.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 października 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania realizowanego przez  Stowarzyszenie Komorowice

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenie na rzecz Wychowania Patriotycznego Proobronnego i Rozwoju Strzelectwa

Zarządzenie nr ON.0050.1365.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 września 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  - wsparcie zadania realizowanego przez Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenie na rzecz Wychowania Patriotycznego Proobronnego i Rozwoju Strzelectwa

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Komorowice

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożona przez Stowarzyszenie Komorowice w dniu 23 września 2020 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenie na rzecz Wychowania Patriotycznego Pro obronnego i Rozwoju Strzelectwa

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożona przez Wolność i Niezawisłość Stowarzyszenie na rzecz Wychowania Patriotycznego Pro obronnego i Rozwoju Strzelectwa w dniu 11 września 2020 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Stowarzyszenie "Podbeskidzie Wspólna Pamięć"

Zarządzenie nr ON.0050.1325.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 września 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  - wsparcie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie "Podbeskidzie Wspólna Pamięć".

Realizacja zadania publicznego z zakresu edukacji - Fundacja "Matematyka dla wszystkich"

Zarządzenie nr ON.0050.1319.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację "Matematyka dla wszystkich".

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej

Zarządzenie nr ON.0050.1320.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - powierzenie realizacji zadania Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej.

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - Fundacja Centrum Nowych Technologii

Zarządzenie nr ON.0050.1308.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Centrum Nowych Technologii.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie "Podbeskidzie Wspólna Pamięć"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożona przez Stowarzyszenie "Podbeskidzie Wspólna Pamięć" w dniu 24 sierpnia 2020 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Fundacja Akademia Pasji i Rozwoju

Zarządzenie nr ON.0050.1303.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Akademia Pasji i Rozwoju.

Realizacja zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Bielsko-Bialski

Zarządzenie nr ON.0050.1302.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - wsparcie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Bielsko-Bialski.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja "Matematyka dla wszystkich"

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania złożona przez Fundację "Matematyka dla wszystkich" w dniu 14 sierpnia 2020 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Gmina Wyznaniowa Żydowska w Bielsku-Białej

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożona przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Bielsku-Białej w dniu 18 sierpnia 2020 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Centrum Nowych Technologii

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej złożona przez Fundację Centrum Nowych Technologii w dniu 13 sierpnia 2020 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Akademia Pasji i Rozwoju

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożona przez Fundację Akademia Pasji i Rozwoju w dniu 4 sierpnia 2020 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Autorów Polskich oddział Bielsko-Bialski

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożona przez Stowarzyszenie Autorów Polskich oddział Bielsko-Bialski w dniu 6 sierpnia 2020 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A

Zarządzenie nr ON.0050.1270.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A.

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów

Zarządzenie nr ON.0050.1262.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wsparcie zadania pt. 2020 Bielski Rodzinny Rajd Rowerowy pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej 26-27.09.2020, realizowanego przez Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów.

Realizacja zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej- Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów

Zarządzenie nr ON.0050.1261.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wsparcie zadania pt. Osobno a jednak razem. Oddajemy rowerowe kilometry akcjom społecznym!, realizowanego przez Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych złożona przez Fundację Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A w dniu 17 lipca 2020 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów w dniu 17 lipca 2020 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożona przez Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów w dniu 17 lipca 2020 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania skutkom COVID-19 - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację "Dziecięce Marzenia".

Zarządzenie NR ON.0050.1085.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 25 maja 2020 r.

Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania skutkom COVID-19 - wsparcie zadania realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.

Zarządzenie NR ON.0050.1068.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 maja 2020 r.

Realizacja zadania publicznego z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - Fundacja Faza.

Zarządzenie nr ON.0050.992.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - wsparcie zadania realizowanego przez Fundację Faza.

Realizacja zadania publicznego z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja.

Zarządzenie nr ON.0050.979.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - wsparcie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Fundacja Faza

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego złożona przez Fundację Faza w dniu 5 marca 2020 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Stowarzyszenie Pozytywne Wsparcie W.

Zarządzenie nr ON.0050.950.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wsparcie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Pozytywne wsparcie W.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego złożona przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja w dniu 26 lutego 2020 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty:link

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Pozytywne Wsparcie W

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym złożona przez Stowarzyszenie Pozytywne Wsparcie W w dniu 14 lutego 2020 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty:link

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Stowarzyszenie Kozianki.

Zarządzenie nr ON.0050.889.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kozianki.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Stowarzyszenie Kozianki.

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych złożona przez Stowarzyszenie Kozianki w dniu 17 stycznia 2020 r. w trybie art. 19a (tzw. "Mały Grant") ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Szczegóły oferty: link

Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Światło"

Zarządzenie nr ON.0050.853.2020.SOP Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - zadanie realizowane przez Bielskie Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Światło".