„Most do sukcesu” – projekt realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej

„Most do sukcesu” – projekt realizowany przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Miasto Bielsko-Biała otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Most do sukcesu” w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 1 września 2011 r. – 31 lipca 2013 r.
Wartość projektu: 1.775.835,66 zł.
Dofinansowanie  z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.509.460,31 zł.
Zawarcie umowy o dofinansowanie: 2 września 2011 r.

Głównym celem projektu było kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób (w tym 19 kobiet) – mieszkańców Bielska-Białej. Działaniami objęte zostały osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i/lub powyżej 45 roku życia, zarówno bezrobotnych, niepozostających w zatrudnieniu, jak i pracujących

Harmonogram projektu:

 1. wrzesień - październik 2011 r. - działania informacyjno – promocyjne;
 2. październik - grudzień 2011 r. - rekrutacja uczestników projektu;
 3. styczeń 2012 r. – maj 2012 r. - wsparcie szkoleniowo - doradcze z zakresu przedsiębiorczości:
  • Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Prawo pracy,
  • Księgowość,
  • Kontrola skarbowa,
  • Marketing i obsługa klienta,
  • Biznes plan,
  • Podstawy obsługi komputera,
  • Podstawy BHP;
 4. czerwiec - lipiec 2012 r. - założenie przez uczestników działalności gospodarczej i przyznanie dofinansowania;
 5. Wsparcie pomostowe podstawowe (do 6 miesięcy) i przedłużonego (6 - 12 miesięcy)
 6. po podpisaniu umowy o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 7. lipiec – grudzień 2012 r. - doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji;
 8. IV kwartał 2012 r. – III kwartał 2013 r. -  przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego