III KADENCJA 1998-2002

Rada miejska III kadencja 1998-2002
Rada miejska Bielska Białej 1998-2002

Prezydium Rady Miejskiej

Janusz Okrzesik
Janusz Okrzesik
Henryk Juszczyk
Henryk Juszczyk
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Janusz OKRZESIK od 30.10.1998 r.  do 27.04.1999 r.
Henryk JUSZCZYK od 27.04.1999 r.  do końca kadencji
   
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Jerzy Balon od 30.10.1998 r.  do końca kadencji
Piotr Ryszka od 13.11.1998 r.  do końca kadencji
Ryszard Śliwiński od 15.12.1998 r.  do końca kadencji

Zarząd Miasta Bielska-Białej

Bogdan Traczyk
Bogdan Traczyk
Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Okres pełnienia funkcji w Zarządzie Miasta
1. Bogdan TRACZYK Prezydent Miasta 15.12.1998 r. - 19.11.2002 r.
2. Jerzy KRAWCZYK Wiceprezydent Miasta 15.12.1998 r. - 19.11.2002 r.
3. Waldemar JĘDRUSIŃSKI Wiceprezydent Miasta 15.12.1998 r. - 11.05.1999 r.
4. Henryk JUSZCZYK Członek Zarządu Miasta 15.12.1998 r. - 27.04.1999 r.
5. Wiesław HANDZLIK Członek Zarządu Miasta 15.12.1998 r. - 11.05.1999 r.
6. Józef HECZKO Członek Zarządu Miasta 15.12.1998 r. - 19.11.2002 r.
7. Henryk KENIG Członek Zarządu Miasta 11.05.1999 r. - 19.11.2002 r.
8. Henryk URBAN Członek Zarządu Miasta 11.05.1999 r. - 3.04.2001 r.
9. Stanisław RYSZKA Członek Zarządu Miasta 4.04.2001 r. - 19.11.2002 r.
10. Dariusz MOSKAŁA Członek Zarządu Miasta 11.05.1999 r. - 28.12.2000 r.

Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Okres pełnienia funkcji w Zarządzie Miasta
1. Grzegorz TOMASZCZYK Sekretarz Miasta 15.12.1998 r. - 13.04.1999 r.
2. Józef KANIA Sekretarz Miasta 13.04.1999 r. - 24.07.2001 r.
3. Izabela KANIA Sekretarz Miasta 4.09.2001 r. - 19.12.2002 r.
4. Anna ŁAKOMSKA Skarbnik Miasta 15.12.1998 r. - 19.11.2002 r.

Wykaz radnych Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

Lp. Nazwisko i imię
1. BALCY Otokar (zm.2012)
2 BALON Jerzy
3 BIESOK Grzegorz
4 BOŻAŁKIŃSKI Piotr
5 CENDROWSKA Renata
6 CHODOROWSKI Ryszard
7 CHRZĄSZCZ Jan
8. DAMEK Lucyna
9. DĘBOWSKI Wojciech
10. DYBEK Tadeusz
11. GACEK Andrzej
12. GAŁKOWSKI Janusz
13. GIERTLER Dariusz
14. HANDZLIK Wiesław
15. HECZKO Józef
16. HEJNY Ludwik (zm.2017)
17. HERZYK Stanisław
18. JONKISZ Krzysztof
19. JUSZCZYK Henryk
20. KANIA Jan
21. KANIA Stanisław
22. KAŹMIROWICZ Elżbieta
23. KENIG Henryk
24. KOŁEK Edward
25. KRAWCZYK Jerzy
26. KWAK Grażyna
27. LEKKI Artur (zm.2014)
28. LERACZYK Zbigniew
29. MATYJA Roman
30. MICHALSKI Adam
31. MOSKAŁA Dariusz
32. NALEPA Grażyna
33. NIKIEL Franciszek
34. NOWORYTA Stanisław
35. OKRZESIK Janusz
36. OLEARCZYK Fryderyk
37. PAJOR Paweł
38. PIECUCH Stanisław
39. PIĘTA Stanisław
40. REDKOWSKA Barbara
41. RYSZKA Piotr
42. RYSZKA Stanisław
43. STERNICKI Artur
44. STRZYGOCKI Andrzej (zm.2014)
45. ŚLIWIŃSKI Ryszard

Wykaz komisji Rady Miejskiej

Lp. Nazwa Komisji Imię i nazwisko Przewodniczącego Komisji
1. Komisja Rewizyjna Jan Kania / Paweł Pajor / Stanisław Noworyta
2. Komisja Budżetu i Finansów Jan Chrząszcz
3. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta Henryk Kenig / Stanisław Ryszka/Ludwik Hejny
4. Komisja Gospodarki Miejskiej Stanisław Kania
5. Komisja Ochrony Środowiska Stanisław Noworyta / Artur Sternicki
6. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej Krzysztof Jonkisz
7. Komisja Zdrowia Ludwik Hejny / Dariusz Giertler
8. Komisja Kultury, Sztuki i Ochrony Zabytków Zbigniew Leraczyk / Artur Lekki
9. Komisja Edukacji Edward Kołek
10. Komisja Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa Franciszek Nikiel
11. Komisja Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki Ryszard Chodorowski / Fryderyk Olearczyk
12. Komisja Mieszkalnictwa Grażyna Nalepa
13. Komisja Samorządności i Bezpieczeństwa w Mieście Janusz Gałkowski
14. Komisja Małej Przedsiębiorczości, Handlu i Usług Stanisław Piecuch

Wybory

Kolejne wybory do Rady Miejskiej odbyły się 11 października 1998 r. Mieszkańcy Bielska-Białej wybrali 45 swoich przedstawicieli. Frekwencja w dniu wyborów wyniosła w Bielsku-Białej ponad 42 proc. Na kandydatów zgłoszonych przez Akcję Wyborczą Solidarność głosowało 39,7 proc. mieszkańców miasta, na Sojusz Lewicy Demokratycznej 26,7 proc., na Unię Wolności 21,2 proc., na Rodzinę Polską 9,1 proc., na Ruch Patriotyczny Ojczyzna 3,3 proc. W Bielsku-Białej AWS zdobyła 21 mandatów, SLD – 15 mandatów, UW – 9 mandatów. Rodzina Polska przekroczyła w mieście wymagany 5-procentowy próg, jednak w żadnym z 9 okręgów wyborczych nie uzyskała liczby głosów wystarczającej do zdobycia mandatu w nowej radzie.
Najwięcej głosów otrzymali kandydaci z list AWS:

  • Jerzy Krawczyk – 1041,
  • Stanisław Ryszka – 993,
  • Krzysztof Jonkisz – 897 i Franciszek Nikiel – 897
  • oraz z listy SLD: Stanisław Noworyta – 908 głosów.

W składzie Rady Miejskiej III kadencji 21 radnych reprezentowało klub AWS, 15 radnych - klub SLD i 9 radnych - klub Unii Wolności. 23 spośród wszystkich radnych sprawowało mandat po raz drugi, 6 osób po raz trzeci z rzędu, 22 osoby w radzie debiutowały. 

Pierwsza sesja

30 października 1998 r. odbyła się pierwsza, uroczysta sesja RM. Przed sesją dwa kluby polityczne - AWS i UW - prowadziły długie i trudne rozmowy na temat obsady stanowisk w Zarządzie Miasta i Prezydium Rady. Nie zakończyły się one porozumieniem, co było widać podczas głosowań. Klub AWS pozostał osamotniony, a Klub SLD głosował wspólnie z UW. W trakcie ślubowania radni w większości po słowie ślubuję dodawali - Tak mi dopomóż Bóg. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, prowadzenie sesji objął najstarszy wiekiem radny, czyli Otokar Balcy, reprezentujący Klub SLD. Na przewodniczącego Rady Miejskiej Klub AWS zaproponował Henryka Juszczyka, długoletniego, bo pełniącego tę funkcję z półroczną przerwą od roku 1990, dotychczasowego przewodniczącego RM, zawodowo związany z PCK. Klub UW zgłosił natomiast kandydaturę radnego i senatora Janusza Okrzesika. Janusz Okrzesik zdobył w tajnym głosowaniu 23 głosy i tym samym został szefem rady. 
- Kandydowałem do tej funkcji nie dla przywilejów, bo jestem senatorem, nie dla pieniędzy, bo podwójnej diety pobierać nie mogę, ale po to, by wykorzystać swoją wiedzę dla dobra tego miasta, by sprawnie organizować pracę Rady Miejskiej - powiedział nowy przewodniczący. Zaznaczył, że swą polityczną działalność zamierza realizować poza Radą Miejską, a w niej skupić się na pracy samorządowej.
Klub SLD zgłosił kandydaturę Jerzego Balona na wiceprzewodniczącego RM, Klub AWS oświadczył, że swego kandydata nie zgłosi. Jerzy Balon otrzymał w głosowaniu tajnym 23 głosy i objął stanowisko wiceprzewodniczącego RM. W ten sposób Rada Miejska III kadencji rozpoczęła swą pracę.

Druga sesja 

Na kolejnej sesji 13 listopada 1998 r. Rada Miejska drugim wiceprzewodniczącym wybrała Piotra Ryszkę (28 głosów). 
15 grudnia wybrano nowy Zarząd Miasta, trzeciego wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz przewodniczących i składy 10 stałych komisji rady.
Prezydentem miasta został dotychczasowy dyrektor i prezes zarządu spółki AQUA S.A., Bogdan Traczyk. W głosowaniu tajnym Bogdan Traczyk otrzymał 25 głosów poparcia dla swojej kandydatury, 7 radnych głosowało przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. Nowo wybrany prezydent na krótkiej konferencji prasowej zapowiedział: W każdej dziedzinie, jeśli będę miał na to wpływ, będę się starał, by podatki były mniejsze. Generalnie uważam, że na sprawne funkcjonowanie gospodarki ma wpływ jej prywatyzacja i dotyczy to także gospodarki komunalnej. Na mieście ciąży kilka garbów i trzeba będzie je zdjąć. 
Tuż po ogłoszeniu wyników głosowania ustępujący prezydent Zbigniew Leraczyk przekazał Bogdanowi Traczykowi symbol prezydenckiej władzy - ozdobny łańcuch. Rada Miejska wybrała też zaproponowanych do tych funkcji przez prezydenta wiceprezydentów: prawnika, wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Unii Wolności - Waldemara Jędrusińskiego oraz dotychczasowego wiceprezydenta miasta i radnego Jerzego Krawczyka. 

Najważniejsze wydarzenia III kadencji 

Trzecia kadencja samorządu terytorialnego przebiegała pod znakiem wielkich reform w kraju, związanych ze zmianą funkcjonowania systemu oświaty (to wówczas pojawiły się gimnazja) i służby zdrowia (pierwsze Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej). Wymusiło to na samorządzie konieczność podjęcia szeregu decyzji dostosowujących funkcjonowanie miasta do nowych uwarunkowań prawnych. 

Dużym ciosem dla miasta była reforma administracyjna i idąca za nią utrata statusu miasta wojewódzkiego. Jednakże, pomimo tych niekorzystnych zmian i pomimo recesji Bielsko-Biała znalazło się w ścisłej czołówce gmin dobrze się rozwijających. Nastąpiło powiększenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powołano do istnienia Bank Chleba. Utworzono Fundusz Poręczeń Kredytowych, a zaniedbany do tej pory dworzec kolejowy odzyskał dawny blask. Wyremontowano także wnętrze Teatru Polskiego. 1 maja 1999 roku ZIAD stał się spółką akcyjną ze 100-proc. udziałem gminy Bielsko-Biała.

Rada Miejska przyjęła system bonifikat przy wykupie mieszkań komunalnych – ich pułap ustalono nawet na 95 proc. Zlikwidowano strefy płatnego parkowania w mieście. Urząd Miejski przeniósł się w dużej części do nowego gmachu przy placu Ratuszowym 6, aby mieszkańcy mogli wszystkie sprawy urzędowe załatwić w jednym miejscu. Powołano Biuro Obsługi Interesanta, aby skrócić czas obsługi mieszkańca. 

Dla poprawy bezpieczeństwa uruchomiony został monitoring miejski, czyli system kamer na ulicach. Przygotowano mechanizm finansowy dla budowy obwodnicy zachodniej Bielska-Białej oraz rozpoczęto jej budowę, wykonano łącznik pomiędzy ulicami Żywiecką a Leszczyńską, który jest obecnie częścią obwodnicy zachodniej miasta.

Galeria