Ratuszowa 2, dawny ratusz w Białej

Kamienica przy ul. Ratuszowej 2/11 Listopada 38 w Bielsku-Białej – numer rejestru zabytków A-250/09

Udzielenie dotacji celowej w wysokości 200.000,00 PLN na remont dachu budynku przy ul. Ratuszowej 2/11 Listopada 38 w Bielsku-Białej – realizacja prac 2020 r.

Historia i opis. Wybudowana w 1827 roku jako ratusz miasta Białej. Przebudowana dla utworzonego w 1867 roku Sądu Powiatowego. Elewacje z historyzującym i klasycystycznym wystrojem o bogatym detalu architektoniczno-sztukatorskim. Dwupiętrowa, podpiwniczona. Stolarka bramy od ul. Ratuszowej płycinowa, z dekoracją snycerską i kutymi kratami. Sień: dwuprzęsłowe sklepienie żaglaste na gurtach z 1827 r., artykulacja ścian lizenowa, posadzka lastrikowa. Klatka schodowa czterobiegowa z 1827 r., ze sklepieniami żaglastymi na gurtach, stopnie kamienne.

Prace polegały na wymianie skorodowanych elementów więźby dachowej, wymianie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, przemurowaniu kominów, naprawie połaci dachowej - przemurowaniu luźnych cegieł, attyk i gzymsów, uzupełnieniu brakujących spoin.

Materiał zdjęciowy: