Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap II i V

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"

 "Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej etap II i V"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja  i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”.
 
Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 06 sierpnia 2009 r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 4.082.008,65 PLN.
Koszty kwalifikowane ogółem: 2.748.626,14 PLN.
Dofinansowanie z EFRR: 2.336.332,21 PLN (85% kosztów kwalifikowanych).
 
Rzeczowa realizacja inwestycji przebiegała w okresie 24.06.2008 r. – 05.10.2009 r.

Przedmiotem projektu była przebudowa ulicy Sobieskiego w Bielsku-Białej na odcinku
o długości 382 mb, przebiegającego od ulicy Nad Potokiem do skrzyżowania z Al. Gen. W. Andersa (zachodnia obwodnica miasta), w następujących etapach: - etap II – odcinek od ul. Nad Potokiem (posesja nr 181) do posesji nr 160 – 253 mb, - etap V – odcinek od posesji nr 160 do skrzyżowania z Al. Gen. W. Andersa (zachodnia obwodnica Bielska-Białej) – 129 mb.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl