Przeniesienie własności lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami

Podstawa prawna:

art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przeniesienie własności lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami winien spełniać następujące wymogi:

1)    w przypadku tzw. dużych wspólnot mieszkaniowych – w których liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych, jest większa niż trzy – wniosek powinien być sporządzony w formie uchwały (uchwał) wspólnoty mieszkaniowej odpowiadającej wymogom przewidzianym przez art. 32a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

2)    w przypadku tzw. małych wspólnot mieszkaniowych – w których liczba lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych, nie jest większa niż trzy – wniosek powinien być podpisany przez wszystkich właścicieli (współwłaścicieli) lokali.

 

Termin załatwienia sprawy:

Nieokreślony.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).