Śląskie pomaga

" "

Miasto Bielsko-Biała uzyskało dofinansowanie dla 4 domów pomocy społecznych
w wysokości 183.000,00 zł na realizację zadań w ramach projektu partnerskiego pn. „Śląskie pomaga”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu w trybie nadzwyczajnym – Poddziałanie 9.2.8 Działania na rzecz ograniczania skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 – tryb nadzwyczajny RPO WSL
na lata 2014-2020.

W ramach Projektu sfinansowane zostanie:

  • zatrudnienie 1 opiekunki dla jednego z domów pomocy społecznej,
  • zakup maseczek, gogli, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, fartuchów ochronnych, kombinezonów, płynów dezynfekcyjnych, środków opatrunkowych oraz innych sprzętów i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19,
  • zakup sprzętu służącego utworzeniu śluzy do placówki, sprzętu do wyposażenia izolatek, sprzętu jednorazowego do obsługi izolatek, termometrów, sprzętu do dekontaminacji oraz innych sprzętów
    i materiałów niezbędnych do przeciwdziałania epidemii COVID-19.

 

Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II uzyskało dofinansowanie w wysokości 46 000 zł dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.