Wydanie zaświadczenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej – powstałej z tytułu reszty ceny przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Podstawa prawna:

art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Opłaty:

Za wydane zaświadczenie 17,00 zł

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl).

WNIOSEK  POBIERZ