Wydział Komunikacji

Jak załatwić sprawę w wydziale

Jak załatwić sprawę

Przydatne linki

* Podana strona jest stroną producenta praw jazdy. Urząd Miejski w Bielsku-Białej nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone na ww. stronie. W przypadku braku informacji o prawie jazdy po upływie 30 dni od złożenia wniosku prosimy o kontakt telefoniczny 33 4971 673 do 5

Numery kont do wpłat

Wpłaty z tyt. opłaty skarbowej można dokonać również na konto: 

URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ 
WYDZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

BANK PEKAO S.A. 
86 1240 6960 2735 0555 5555 5555

Wpłaty od osób fizycznych i prawnych z terenu miasta Bielska-Białej np. za wydanie prawa jazdy, za rejestrację pojazdu, wymianę/wtórnik dowodu rejestracyjnego, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu* można dokonać również na konto: 

URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ 
WYDZIAŁ DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 

BANK PEKAO S.A.
65 1240 6960 2735 1212 1212 1212 

* w przypadku wpłaty na konto należy podać tytuł wpłaty, np. nr VIN pojazdu oraz nazwisko,imię (nazwę podmiotu), adres zamieszkania (siedziby). 

Szczegółowy wykaz opłat znajduje się w zakładce – jak załatwić sprawę

Zakres Zadań

 • Rejestracja, czasowa rejestracja, profesjonalna rejestracja, wyrejestrowanie pojazdów, czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,
 • Przyjmowanie zawiadomień o nabyciu, zbyciu pojazdu oraz zmian danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym,
 • Zwrot dowodów rejestracyjnych (w tym w formie elektronicznej) zatrzymanych przez Policję oraz inne uprawnione organy,
 • Wydawanie decyzji na nadanie cech identyfikacyjnych pojazdu,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie rejestracji pojazdów,
 • Prowadzenie postępowań w sprawie nałożenia kar wynikających z art. 140 mb ustawy Prawo o ruchu drogowym
 • Wydawanie profilu kandydata na kierowcę - PKK,
 • Wydawanie, zatrzymywanie, cofanie oraz przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów organizacji ruchu,
 • Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,
 • Ewidencja instruktorów i wykładowców,
 • Ewidencja diagnostów,
 • Wydawanie i cofanie zezwoleń na przeprowadzanie szkoleń kandydatów na kierowców,
 • Wydawanie i cofanie zezwoleń na przeprowadzanie badań technicznych pojazdów,
 • Postępowanie z pojazdami usuniętymi z drogi w trybie z art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o Ruchu drogowym
 • Organizacja publicznego transportu zbiorowego
 • Administrowanie przystankami komunikacji miejskiej
Zespół / Stanowisko Imię i Nazwisko Pokój Telefon fax e-mail
           
Naczelnik Wydziału mgr Jarosław Mańdok 128 33 4971 654   komunikacja@um.bielsko-biala.pl
Zastępca  Naczelnika Wydziału

mgr Krzysztof Gałuszka

128

33 4971 654

 

komunikacja@um.bielsko-biala.pl
Zastępca Naczelnika Wydziału mgr Szymon Oleksiuk 234

33 4971 654

 

transport@um.bielsko-biala.pl

szymon.oleksiuk@um.bielsko-biala.pl

Zespół ds. Rejestracji Pojazdów   okienka nr 1 do 8 oraz nr 10 do 12    33 4971 790 komunikacja@um.bielsko-biala.pl
Informacja

 

okienko nr 13

33 4971 670

33 4971 676

 

   
Zespół ds. Praw Jazdy  

stanowisko nr 9

39, 40

33 4971 673-5
 

33 4971 790

komunikacja@um.bielsko-biala.pl
Zarządzanie ruchem na drogach   119 33 4971 655

33 4971 790

komunikacja@um.bielsko-biala.pl
Obsługa kancelaryjna Wydziału   128 33 4971 654 33 4971 790 komunikacja@um.bielsko-biala.pl
Zespół ds. ewidencji instruktorów, wykładowców i diagnostów oraz ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów   120 33 4971 653

33 4971 790

osk@um.bielsko-biala.pl
Zespół ds. pojazdów usuwanych z drogi   121 33 4971 652 33 4971 790 komunikacja@um.bielsko-biala.pl
Zespół ds. publicznego transportu zbiorowego Wydziału Komunikacji  

233

234

33 4971 765

33 4971 681

33 4971 732

 

transport@um.bielsko-biala.pl

https://komunikacja.um.bielsko.pl/

Lokalizacja
Plac Ratuszowy 6 parter - okienka 1-12, pokój 39, I piętro - pokój 119, 120, 121, 127, 128, II piętro - pokój 233 ,234
Godziny pracy
poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 15.30, czwartek: 7.30 - 18.00, piątek: 7.30 - 13.00
Telefon
Jak w tabeli
FAX
33 4971 790