Zadania publiczne realizowane we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego

W ramach zadania publicznego z zakresu „działalność na rzecz integracji cudzoziemców” w roku 2020 realizowane jest zadanie:

  • ,,Prowadzenie ośrodka integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej”

W ramach zadania publicznego z zakresu „działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej” w roku 2020 realizowane są następujące zadania:

  • ,,Upowszechnianie umiejętności projektowania i druku 3d"
  • ,,Upowszechnianie umiejętności programowania komputerowego"