Zadania publiczne realizowane we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego

W ramach zadań publicznych wykonywanych we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego w 2022 r. realizowane jest zadanie publiczne z zakresu „Działalność na rzecz cudzoziemców" pn. ,,Prowadzenie ośrodka integracji obcokrajowców w Bielsku-Białej”.