Zadania publiczne realizowane we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego

W ramach zadania publicznego z zakresu „działalność na rzecz integracji cudzoziemców” w roku 2019 realizowane są zadania:

  • upowszechnienia wśród obcokrajowców zamieszkujących miasto Bielsko-Biała znajomości języka polskiego. Zadanie realizowane jest przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.
  • pilotażowe zadanie integracji obcokrajowców ze społecznością lokalną Miasta Bielsko-Biała. Zadanie realizowane jest przez Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia.

W ramach zadania publicznego z zakresu „działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej” realizowane jest następujące zadanie:

  • Zadanie upowszechnienia wśród mieszkańców Bielska-Białej wiedzy na temat innowacyjnych i technologicznych start-upów oraz możliwości ich merytorycznego i finansowego wsparcia. Zadanie realizowane jest przez Fundację Startup Podbeskidzie.