„Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej – etap II”

Europejski fundusz rozwoju regionalnego

Działanie: 6.2.1. Rewitalizacja – „duże miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Tytuł projektu: „Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego
w Bielsku-Białej – etap II”
Beneficjent: Miasto Bielsko-Biała
Całkowita wartość projektu: 11 487 019,77 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 8 588 880,02 zł
Zakończenie inwestycji: grudzień 2012

Zakres projektu:

W ramach projektu przeprowadzona została rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum Bielska-Białej (Bielska Starówka i Park Słowackiego) wraz z przystosowaniem ich do pełnienia nowych funkcji o znaczeniu: gospodarczym, społecznym, kulturalnym, turystycznym, rekreacyjnym oraz edukacyjnym. Działania projektu pozwoliły nadać zapomnianym dziś historycznym zakątkom Starówki nowego charakteru i wkomponować je na stałe w unikalny krajobraz Starego Miasta, wzmacniając jego wizerunek „serca miasta”. Rewitalizacja Parku Słowackiego, modernizacja jego bazy sportowo - rekreacyjnej oraz tworzenie nowych miejsc wypoczynku na Starym Mieście pozwoliły osiągnąć wyższą jakość przestrzeni miejskiej i stworzyć miasto bardziej przyjazne mieszkańcom. Inwestycja umożliwiła ponowny rozkwit gospodarczy Śródmieścia, pozwoliła na wprowadzenie nowych jego funkcji i rozwiązanie problemów społecznych tego obszaru. Istotnym elementem prowadzonych działań było stworzenie warunków dla rozwoju turystyki poprzez promowanie wizerunku Bielska-Białej jako miasta o bogatej historii i kulturze oraz atrakcyjnego miejsca wypoczynku.

Rewitalizacja objęła obszary miasta ważne z punktu widzenia mieszkańców, a zarazem strategiczne dla jego dalszego rozwoju. Są to:

  • Budowa tarasu widokowego z ekspozycją przechodu bramnego przy ulicy Krętej;
  • Rewaloryzacja istniejącego skweru przy ulicy Orkana;
  • Zagospodarowanie terenu przyległego do budynku Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Notre Dame przy ulicy Schodowej na zielony zespół rekreacyjny;
  • Remont ulicy Pankiewicza wraz z odcinkowym remontem ulicy Krętej (od ulicy Celnej do ulicy Pankiewicza);
  • Remont nawierzchni odcinka ulicy Krętej (od ulicy Orkana do ulicy Pankiewicza);
  • Rewitalizacja Parku Słowackiego wraz z budową parkingu dwupoziomowego.