Akcja jodowa

Dystrybucja tabletek jodku potasu na wypadek skażenia radiacyjnego
W całym kraju prowadzone są działania profilaktyczne na wypadek skażenia radiacyjnego. Są to standardowe procedury w ramach systemu zarządzenia kryzysowego.
Dla mieszkańców miasta Bielska-Białej zabezpieczono w Miejskim Punkcie Magazynowania  245 820 sztuk tabletek jodku potasu, skąd w razie zagrożenia trafią do 37 punktów wydawania  znajdujących się na terenie miasta. 
Preparat może być zażywany jedynie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze. Stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze prowadzą: Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Tabletki jodku potasu będą wydawane mieszkańcom tylko po ogłoszeniu zagrożenia przez odpowiednie służby, a nie wcześniej.
Zalecana dawka preparatu zależy od wieku mieszkańca. Poniżej dawkowanie według „Rekomendacji Ministra Zdrowia w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego” z  dnia 2 marca 2022 r. (dla tabletek jodku potasu o mocy 65 mg. 1 tabletka zawiera 65 mg jodku potasu, co odpowiada 50 mg jodu)

Foldery tematyczne 
1.    Punkty wydawania tabletek jodku potasu na terenie miasta Bielska-Białej 
2.    Punkty wydawania tabletek jodku potasu na terenie województwa śląskiego.
https://www.katowice.uw.gov.pl/jodek-potasu
3.    Broszura informacyjna 
4.    Charakterystyka preparatu jodowego .

Mapa interaktywna z punktami dystrybucji preparatu jodowego na terenie miasta Bielska-Białej