Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Podstawa prawna:

art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Nieruchomości

Wymagane dokumenty:

Wniosek o aktualizacje opłaty rocznej .
Załączniki:

  • Aktualny operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni, w sprawach skomplikowanych do 90 dni.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia wysokości opłaty rocznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Uwagi:

Wniosek/pismo można składać w systemie tradycyjnym (pocztą, osobiście, przez pełnomocnika) lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą - PeUP (SEKAP - www.sekap.pl) albo poprzez platformę ePUAP (epuap.gov.pl). 

Informację dot. opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego gruntu można uzyskać pod nr telefonu 33 4701-232 lub 33 4701-233

Wniosek   POBIERZ