Aktualności kulturalne

Aktualności kulturalne


11-02-2020

      Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie teatru 2020

W związku obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru 2020 Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ogłasza, że umotywowane wnioski o Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie teatru można składać do 1 marca 2020 roku w siedzibie Wydziału lub przesłać na nasz adres:
                               

                                Wydział Kultury i Sztuki
                                pl. Ratuszowy 1
                                43-300 Bielsko-Biała


Warunkiem przyjęcia wniosku o nagrodę jest załączenie podpisanego przez kandydata oświadczenia i klauzuli informacyjnej. Regulamin wraz z oświadczeniem i klauzulą informacyjną jest do pobrania na naszej stronie intranetowej w zakładce kultura/nagrody w dziedzinie teatru.
Wszelkie informacje na temat przyznawania nagrody w dziedzinie teatru można uzyskać pod numerem 33/497 14 75 lub pod adresem poczty elektronicznej: ebat@um.bielsko.pl.

 


 

  04-02-2020

                                                              Eliminacje miejskie

65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

dla uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych

Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej i Dom Kultury „Włókniarzy” w zapraszają do udziału w eliminacjach miejskich 65. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i osób dorosłych odbędą się w Domu Kultury "Włókniarzy", ul. 1 Maja 12 w sobotę 15 lutego 2020 roku w godzinach od 9.00 – 15.00.

Konkurs przeprowadzany jest w formie czterech turniejów: Turniej recytatorski, Turniej poezji śpiewanej, Wywiedzione ze słowa i Turniej teatrów jednego aktora. Uczestnikiem poszczególnych turniejów może być wyłącznie solista, który reprezentuje tylko jedną instytucję.

Termin składania zgłoszeń upływa 12 lutego 2020 roku.

Informacje o konkursie są do pobrania wraz z załącznikami na stronie  Domu-Kultury „Włókniarzy: http://mdk.bielsko.pl/dkwlokniarzy/wydarzenie/65-ogolnopolski-konkurs-recytatorski