Beskidy na rowerze - ruszył nowy projekt

Beskidy na rowerze - ruszył nowy projekt

Do końca września 2020 roku potrwa projekt, który ma zachęcić do przyjazdu w Beskidy szerszą grupę turystów z Polski i zagranicy. Głównym celem przedsięwzięcia pn. Beskidy na rowerze jest wsparcie rozwoju turystyki rowerowej w Beskidach po obu stronach granicy poprzez opracowanie wspólnych materiałów promocyjnych oraz udział w branżowych wydarzeniach targowych.

Realizując projekt autorzy zamierzają prezentować obszar polskich i czeskich Beskidów jako jeden region połączony siecią wzajemnych powiązań. Beskidy po obu stronach granicy przedstawiane będą jako region o przenikającej się i mocno na siebie wpływającej historii, o wspólnych tradycjach, kulturze i takich samych walorach turystyczno-poznawczych.

Projekt koordynowany przez Wydział Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wartość projektu wynosi 94.174,08 złotych brutto. 85% tej kwoty dofinansowane jest z budżetu Unii Europejskiej, 5% z budżetu państwa, natomiast pozostałe 10% stanowi wkład własny miasta.