Informacja Urzędu Stanu Cywilnego

Informacja Urzędu Stanu Cywilnego
fot. Wydział Prasowy UMBB

Informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa ograniczona zostaje liczba osób, mogących uczestniczyć w uroczystościach zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej. Podczas ceremonii mogą być obecni wyłącznie  Państwo Młodzi, dwoje pełnoletnich świadków oraz ewentualnie fotograf.

Przypominamy ponadto, że Urząd Stanu Cywilnego bezpośrednio obsługuje tylko klientów w sprawach rejestracji zgonów oraz rejestracji urodzeń po uprzednim uzgodnieniu wizyty pod numerami telefonów: 33 4701207, 33 4701201.