Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

obraz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje, że
u 4 osób które brały udział w w dniach 27-28.06.2020 w Wieczorze
Modlitewnym zorganizowanym przez Zbór Filadelfia  w Bielsku-Białej przy
ulicy Lotniczej 17 stwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2.
Można spodziewać się, że takich zakażeń będzie więcej.

Z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bielsku-Białej