Konsultacje społeczne

logo

     
 
  Prezydent Miasta Bielska-Białej ogłasza,  że prowadzone będą konsultacje społeczne  projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 
 
 
  W dniach od 24 czerwca 2022 roku do 15 lipca 2022 roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta 
(pl. Ratuszowy 6, pok. 424), w poniedziałki, wtorki, środy, w godz. od 10.00 do 14.00, w czwartki w godz. od 14.00 do 18.00 i w piątki w godz. od 10.00 do 13.00 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej  i Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Miasta. 
 
 
  Do projektu uchwały można składać uwagi. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Bielska-Białej na piśmie (pocztą lub na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej na adres: kaminski.sekretariat@um.bielsko-biala.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2022 r.