„Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2014)”

Herb Bielska-Białej
Herb Bielska-Białej

2 grudnia 2019r.

Szanowni Projektodawcy

Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Operator „Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2014)”  w terminie od 3.12.2019r. do 17.12.2019r. ogłasza nabór projektów uzupełniających do Programu Rewitalizacji dla interesariuszy planujących ubieganie się  o środki UE w formie pożyczki rewitalizacyjnej w ramach Działania 10.4 Poprawa stanu środowiska miejskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegóły -TUTAJ , Karta zgłoszenia projektu – TUTAJ